DONAȚI PENTRU NOUA COSTRUCȚIE A SFINTEI NOASTRE BISERICI!

Iubiți Români,

Bucuriile vieții noastre sunt împlinirile sufletului și pacea lui. Fiecare dintre noi cauta zilnic la pacea și împlinirile ce ne aduc siguranță și multă liniște, dar mai ales iubire. Căutam îndeosebi creșterea spirituală. Cu toate că dorim lucruri asemănătoare, fiecare ființă înțelege diferit forma împlinită sau satisfăcută prin munca zilnică depusă cu un efort maxim. Eu, personal, am simțit întotdeauna mulțumirea, pacea și bucuria sufletului, atunci când cei de lângă mine s-au simțit împliniți. De aceea, am căutat în fiecare moment sa fiu pilda vie de jertfă pentru cei ce m-au înconjurat, oferindu-le fără întrerupere munca și lupta duhovnicească pentru viata veșnică în care eu cred cu adevărat.

Îndrăznesc prin aceasta scurta scrisoare sa vă adresez cu permisiunea dumneavoastră, rugămintea de a ne sprijini cu o contribuție financiară în construcția unei mici Biserici Românești aici în Apopka, Orlando – Florida. Fondurile necesare acestui proiect foarte important pentru comunitatea noastră se ridica la valoarea de aproximativ $500,000. Costul de ridicare a clădirii Bisericii este estimat la $350.000 iar $150.000 vor acoperi decorarea interioara completa a Bisericii incluzând sfântul altar, icoane, pictura interioară și amenajarea pământului din jurul Bisericii, fără lux sau alte frumuseți.

În ultimii 4 ani, cu o mână de oameni generoși am reușit să cumpărăm cu greu proprietatea existentă. Proprietatea este plătită complet acum și dorim să ridicăm aceasta mică Bisericuță, un loc unde comunitatea noastră și bine credincioșii să vină să se închine și să se roage. Din nefericire eforturile noastre de a plăti complet proprietatea și costurile menținerii ei au secat resursele noastre financiare limitate iar acum ne găsim în situația dificilă de a strânge și mai multe fonduri pentru a construi aceasta Biserică.

Când cineva ajută la construcția unei biserici, cerurile ii mulțumesc. Rugăciunile noastre vor pomeni totdeauna pe cei care ne ajută la construcția bisericii și vom menționa cu multă dragoste numele benefactorilor în rugăciunile noastre zilnice și săptămânale, rugând pe Dumnezeu să binecuvânteze și să-i protejeze pe ei, pe familia și pe cei dragi lor. Ca și co-fondatori ai bisericii noastre din Apopka, numele lor vor fi ținute cu mare stimă pentru secole la rând. Îi invităm cu cea mai mare dragoste pe donatori să fie prezenți la ceremonia de punere a pietrei de temelie și mai ales la ceremonia de deschidere a noii biserici odată ce construcția este finalizată. Marii ctitori sunt astăzi locuitorii cerului.

Dacă dumneavoastră credeți că ne puteți fi alături și ne puteți ajuta în construcția acestei noi biserici, chiar și în cea mai mică măsura, vă rog să mă contactați direct la telefon (407) 310-2939 sau trimiteți un cec către Romanian Orthodox Church. Pentru fiecare cec primit vom trimite o chitanță împreună cu o scrisoare care să confirme donația și care poate fi folosită pentru deducerile de la taxe într-un plic cu confirmare de primire. Pentru mai multă informație și noutăți pe măsura ce progresăm în proiectul nostru și despre biserica noastră în general vă rugăm să continuați să ne vizitați pe website-ul nostru: www.OrthodoxOrlando.com.

Vă mulțumesc mult pentru timpul și considerația acordată în a citi această scrisoare și cu sufletul la gură aștept cu bucurie răspunsul dumneavoastră.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Cu prețuire,

Preot Paroh Ovidiu Florin Mihalache

 


   Beloved Friends,

   Our lives are joyous when we have peace and fulfillment that reaches to the deepest levels of our souls. Every one of us searches for this peace every day, for completion, for a sense that we are safe, balanced, and protected. But most of all, we are all just looking for spiritual ascension. While we are all seeking similar things, every human being has different ways of finding this realization with daily efforts. Personally, I find the most satisfaction, peace, and joy when people close to me feel love and fulfillment. Thus, I strive every moment to be a living example of dedication and sacrifice for everyone around me. Every day I try to offer spiritual guidance, to help and guide others on the difficult path of everlasting life, something I truly believe in.

   In this brief letter I would like to reach out with your permission and kindly request a financial contribution in order to begin the construction of the building of our small Romanian Orthodox church in Apopka. To properly fund this important project, our community needs approximately $500,000. The basic building cost is $350,000 and $150,000 will cover the entire church’s interior furnishings, holy altar, icons, paintings and land improvements.

   In the last 4 years, with the generous assistance of a handful of people, we were able to purchase our building lot. That lot has now been paid for in full and on it we intend to build our small community church, a place for people to pray and gather as believers. Unfortunately, our efforts to cover the costs of the lot itself has drained our financial resources, and we now find ourselves in the difficult position of raising more funds to actually build this church.

   When one helps build a church, the heavens thank them. Our prayers will be with the ones who help build our church always and we will lovingly mention our benefactors’ names in our daily and weekly prayers, asking for a blessing and God’s protection over them, their family and their loved ones. As co-founders of our church in Apopka, their names will be held in high esteem for centuries to come. We would love to have the presence of our donators at the ground opening ceremonies and most definitely at our Grand Opening once the church is complete.

   If one feels in their heart that is led to help with the building of this new church, even in a small way, please contact me directly at (407) 310-2939 or send a check payable to the Romanian Orthodox Church. For every check received we will send a tax exempt letter and receipt in a certified return envelope. For more information and updates about our project and the church please keep visiting our website: www.OrthodoxOrlando.com.

   Thank you for your time, generosity and consideration in reading this letter. We joyously await your response.

   God’s Blessings!

   With love and gratitude,

   Rev. Father Florin Mihalache, Parishioner Priest

Comments are closed.